Imię:
Nazwisko:
Adres:
Województwo:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu / Nr lokalu: /
Poczta:
Kod pocztowy: -
Nr telefonu:
(opcjonalnie)
E-mail:
Kategoria pytania:
Treść zapytania:

Podstawa prawna
Art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).


UWAGA!
Do wykonania operacji wymagane jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript.

Usuń dane z formularza