Zdobądź dyplo PIP Wypłyń na spokojne wody!

Lista kontrolna z komentarzem

tekst źródłowy przedstawiony w formie logicznie uporządkowanych bloków tematycznych z dziedziny bezpieczeństwa pracy (prawa pracy i bhp).

Test

Pytania przygotowane zostały w oparciu o wiadomości zawarte w opracowaniu.

Pakiet Edukacyjny

tekst czytany przez lektora, zbiór slajdów
Karta zgłoszenia
do programu

O ocenie ryzyka zawodowego

Jednym z kluczowych celów prowadzonej przez PIP kampanii Ocena ryzyka zawodowego jest zainicjowanie procesu zmiany podejścia pracodawców (szczególnie z małych przedsiębiorstw) do oceny ryzyka - chodzi o jej "demitologizację", czyli przekonanie pracodawców, że nie jest to narzędzie trudne, że prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka leży w ich interesie i że nawet sami są w stanie tego dokonać.

Ocena ryzyka w pięciu krokach

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W większości przypadków (szczególnie w małych przedsiębiorstwach) ocena ryzyka może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z zasadami tzw. oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach, bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Scharakteryzowano każdy z pięciu kroków-etapów tej oceny.

Moduł szkoleniowy dla pracodawców

Podstrona zawiera informację, która jest przekazywana pracodawcom na organizowanych dla nich przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy szkoleniach, w ramach prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjno-promocyjnej Ocena Ryzyka Zawodowego. Na potrzeby tych szkoleń opracowano jednolity moduł szkoleniowy.