Dodano: 23 listopada 2023
9:28 minut
Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła nagrody Głównego Inspektora Pracy podczas dorocznego spotkania w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczystość odbywająca się 22 listopada 2023 roku została objęta patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Podczas uroczystej gali, podsumowującej i honorującej laureatów dwóch konkursów Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, zostały wręczone także: Nagroda Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej oraz Nagroda Głównego Inspektora Pracy imienia Romana Giedrojcia.

Witając wszystkich zebranych, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła między innymi, że żyjemy w czasach szybkich i skomplikowanych zmian, które generują liczne wyzwania dla świata pracy. Uwzględnienie tych zmian o charakterze rynkowym, technologicznym i społecznym w naszych codziennych działaniach stanowi ogromne wyzwanie, ale i priorytet w kontekście dbałości o praworządność w stosunkach pracy oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

– Mam dziś zaszczyt uhonorować tych, którzy pomimo napotykanych trudności podejmują to wyzwanie i dążą do wypracowania pozytywnych wzorców w środowisku pracy – mówiła szefowa PIP.

W swoim wystąpieniu Główny Inspektor Pracy nawiązała także do zbliżającego się jubileuszu:

– Tegoroczna uroczysta gala odbywa się u progu roku, w którym będziemy celebrować 105-lecie Państwowej Inspekcji Pracy. W styczniu 2024 r. minie 105 lat od podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. Hasłem przewodnim obchodów 105-lecia naszej instytucji będzie „Nowoczesny wymiar ochrony pracy”.

List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytała doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

List do zebranych skierował także Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Hołownia. Został on odczytany przez Katarzynę Łażewską-Hrycko.

Primus in Agendo

Miłym i niespodziewanym akcentem uroczyści stała się informacja, że minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg nadała Głównemu Inspektorowi Pracy Katarzynie Łażewskiej-Hrycko Odznakę Honorową Primus in Agendo.

– Praca daje poczucie godności, stabilizacji i dlatego jest wyjątkowo chroniona. Zależy nam na tym, żeby zarówno strona pracownicza, jak i strona pracodawców czuły się dobrze. Właśnie pod pani przewodnictwem Państwowa Inspekcja Pracy, tak dobrze kierowana, podejmuje wiele inicjatyw, które sprzyjają temu, aby rynek pracy był stabilny. Te wszystkie działania, te całkiem nowe, chociażby związane z wdrażaniem pracy zdalnej, ale i różne kontrole przyczyniają się do tego, że bezpieczeństwo pracy jest podnoszone, a my możemy się cieszyć, że miejsce pracy staje się bezpieczne, zaś zatrudnienie stabilne – mówiła w słowach skierowanych do szefowej PIP minister Maląg.

Po tym niespodziewanym akcencie nastąpiło wręczenie nagród.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących. W 2023 roku Główny Inspektor Pracy przyznał Nagrodę im. Haliny Krahelskiej dziesięciu osobom. Otrzymali je:

 • Krystyna Dębkowska, przewodnicząca Regionu Pomorskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
 • Piotr Antoni Dubrownik, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru;
 • Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Jacek Kocięcki, dyrektor Departamentu Techniki w Urzędzie Dozoru Technicznego;
 • Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do spraw branż;
 • Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie;
 • Łukasz Pisarczyk, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki, praktyk;
 • dr hab. Kinga Polańska, kierownik Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy imienia Profesora Jerzego Nofera;
 • Urszula Rusecka, poseł na Sejm VII, VIII, IX i X kadencji, pełniąca funkcję przewodniczącej sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej;
 • Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Laureatom nagrody wręczały Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

Pomysł tego konkursu zrodził się trzy dekady temu. Ówczesny Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko kontrolować, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą na zdobycie nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację do dalszego rozwoju firmy w kierunku poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Z uwagi na zróżnicowanie firm pod względem wielkości zatrudnienia i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach: małych, średnich i dużych zakładów. Niezależnie od tych różnic wszyscy nagrodzeni zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców.

Statuetki „Mecum Tutissimus Ibis" (ze mną będziesz najbezpieczniejszy) w kategorii firm zatrudniających do 49 osób wręczyły Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.

Nagrodzeni w tej kategorii:

 • firma Iwet Marta Lubak, nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku;
 • firma Polmass Spółka Akcyjna, nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy;
 • firma PS LIFT z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

W kategorii firm zatrudniających od 50 do 249 osób pamiątkowe statuetki, obok Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, wręczał Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Lista nagrodzonych:

 • EKO-COLOR z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku;
 • HELI-ONE z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie;
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze.

W kategorii zakładów zatrudniających powyżej 249 osób wraz z Katarzyną Łażewską-Hrycko nagrody wręczał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Oto laureaci:

 • FAMOT PLESZEW  Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu;
 • GUARDIAN CZĘSTOCHOWA  Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach;
 • Polskie Zakłady Lotnicze  Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

W imieniu wszystkich nagrodzonych pracodawców za otrzymane wyróżnienia podziękował prezes Janusz Zakręcki z firmy Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy

Nagrody w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” otrzymało trzech laureatów wyłonionych spośród kilkunastu kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe.

O wręczenie nagród w tym konkursie obok Katarzyny Łażewskiej-Hrycko została poproszona minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiątkowe statuetki otrzymali:

 • Andrzej Cieślik – zakładowy społeczny inspektor pracy w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie;
 • Sławomir Mitrus – zakładowy społeczny inspektor pracy w zakładzie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie;
 • Mirosław Pawlak – społeczny inspektor pracy w „Tramwajach Warszawskich” Sp. z o.o.

W imieniu nagrodzonych społecznych inspektorów głosu zabrał Sławomir Mitrus.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia

Nagrodę im. Romana Giedrojcia otrzymują inspektorzy pracy, którzy odznaczają się szczególnymi osiągnięciami w realizacji obowiązków służbowych w zakresie poprawy warunków pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy, a także wykazują się skutecznością i determinacją w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy.

Tegorocznym trzem laureatom nagrody wręczyli Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek.

Oto laureaci:

 • Włodzimierz Łabanowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie;
 • Dariusz Natkaniec z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach;
 • Dariusz Smoliński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania wygłosił inspektor Dariusz Smoliński.

Goście

Po wręczeniu nagród uczestnicy gali zostali zaproszeni do sali koncertowej na toast Głównego Inspektora Pracy. Uroczystość wręczenia nagród uświetnili swoją obecnością:

 • Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej;
 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;
 • Urszula Rusecka, poseł na Sejm RP;
 • Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP;
 • Danuta Koradecka, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP;
 • Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP;
 • Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP;
 • Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych;
 • Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 • Bogdan Kubiak; wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 • dr Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 • Sebastian Koćwina, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 • dr Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 • Michał Lewandowski, przewodniczący Konfederacji Pracy;
 • Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”;
 • Bogusław Motowidełko, przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”;
 • Kinga Polańska, kierownik Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi;
 • Mieczysław Morawski z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej;
 • Wiktor Marek Zawieska, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • Łukasz Pisarczyk, profesor Uniwersytetów Zielonogórskiego oraz Śląskiego;
 • Jan Wojtyła, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • Marcin Zieleniecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Grażyna Spytek-Bandurska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert prawa pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 • Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
 • Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
 • Maria Kaszyńska, przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;
 • Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Grzegorz Juraszek, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

W spotkaniu obok Głównego Inspektora Pracy wzięli udział zastępcy GIP: Małgorzata Dziemińska, Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski. W gali uczestniczyli również dyrektorzy departamentów GIP, okręgowi inspektorzy pracy oraz przedstawiciele organizacji pracodawców: Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club i Pracodawców RP, a także: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Transportu Kolejowego, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Ochotniczych Hufców Pracy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat medialny nad uroczystością sprawował POLSAT NEWS.

Spotkanie w salach Zamku Królewskiego w Warszawie prowadził Piotr Bajtlik. W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy Anima w składzie: Monika Sołdaj – altówka; Maksymilian Wosk – I skrzypce; Aleksandra Grudzińska – Il skrzypce; Katarzyna Mach – wiolonczela.