Dodano: 20 października 2023
1:4 minut
Zjazd NSZZ "Solidarność"

19 października 2023 r. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła w XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego odbył się w Spale.

Katarzyna Łażewska-Hrycko zabrała głos podczas oficjalnej części Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, zaraz po przemówieniach prezydenta i premiera. Przypomniała ogromną rolę, jaką w działalności Państwowej Inspekcji Pracy mają związki zawodowe, a szczególnie NSZZ „Solidarność”.


fot. M. Żegliński

– Przyszły rok to 105-lecie Państwowej Inspekcji Pracy. Przez cały ten czas towarzyszymy związkom zawodowym w ich codziennej pracy. Często pierwszym kontaktem związku zawodowego z PIP jest inspektor pracy, który pomaga w interwencjach pracowniczych, gdy prawo pracy jest łamane. Ostatnio osiągnęliśmy wiele sukcesów w zakresie ochrony działaczy związkowych i przywracania do pracy działaczy, którzy byli bezprawnie zwalniani – powiedziała Główny Inspektor Pracy.

Na zakończenie szefowa inspekcji podziękowała całej „Solidarności” za dotychczasową współpracę, zadeklarowała jej kontynuację i złożyła gratulacje nowo wybranym władzom związku. Piotr Duda został po raz czwarty wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Fot. wprowadzenia Jakub Szumczuk/KPRP