Dodano: 15 maja 2024
1:36 minut
Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 9 maja 2024 roku w obchodach jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, kontynuator utworzonego 4 maja 1934 roku Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

W liście gratulacyjnym Głównego Inspektora Pracy, adresowanym do przewodniczącej Związku prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, można przeczytać między innymi:

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Budownictwa jest ważnym i sprawdzonym partnerem naszego urzędu, aktywnie angażując się w działania Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, która jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować bogaty wachlarz działań prewencyjnych w tej trudnej branży, za co w tym miejscu serdecznie dziękuję.

Synergiczne działania kontrolne i prewencyjne są ważne, gdyż budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to niestety wypadki o najpoważniejszych skutkach. Z tego względu kontrole przestrzegania przepisów bhp na placach budów zajmują stałe miejsce w corocznych planach działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Wyrażam przekonanie, że Państwa ambicje zawodowe i ponadprzeciętny profesjonalizm pozwolą na zrealizowanie wielu nowych inicjatyw technicznych i technologicznych oraz – co najważniejsze – na zbudowanie wysokiej kultury pracy i utrzymywanie wysokich standardów w polskim budownictwie na wielu płaszczyznach.

Szefowa inspekcji pracy życzyła wszystkim członkom Związku nieustającego rozwoju oraz satysfakcji z wykonywania tak wymagającej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka.