Dodano: 22 listopada 2023
3:3 minut
Wypadek - ilustracja

Publikujemy informację o niektórych wypadkach przy pracy zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy w październiku 2023 roku.

Województwo śląskie

Na terenie budowy budynku mieszkalnego stojący na rusztowaniu pracownik tynkował ścianę obiektu. Podczas wykonywania pracy mężczyzna spadł z wysokości około dwóch metrów. W wyniku zdarzenia doznał złamania kości obu rąk.

Na terenie zakładu pracownik wykonywał pracę przy maszynie do kształtowania prętów metalowych. W czasie realizacji zadania lewa ręka mężczyzny przedostała się między gięty pręt a walec. Doszło do przygniecenia ręki, co skutkowało zmiażdżeniem dwóch palców.

Województwo podlaskie

W hali obsługi w placówce bankowej dwie pracownice obsługiwały klientów. W tym samym czasie do banku wszedł napastnik i usiłował dokonać rozboju. W wyniku napadu obie kobiety doznały stresu pourazowego.

Na stacji kolejowej pracownik montował lampy oświetleniowe na słupie trakcji elektrycznej. W czasie wykonywania pracy mężczyzna spadł z wysokości około trzech metrów.

W lesie pracownik okrzesywał ścięte drzewo. Tego dnia wiał silny wiatr, który doprowadził do złamania stojącego w pobliżu drzewa. Odłamane, spadające gałęzie uderzyły mężczyznę, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Województwo kujawsko-pomorskie

Dwóch pracowników wykonywało pracę w rozdzielni prądu elektrycznej. W trakcie pracy doszło do zwarcia instalacji elektrycznej o napięciu 400V, co doprowadziło do porażenia prądem obu mężczyzn. W wyniku zdarzenia poszkodowani doznali poważnych poparzeń ciała.

Na terenie stolarni pracownik przy użyciu pilarki poddawał obróbce drewniany element. W czasie realizacji zadania ręka mężczyzny przedostała się w strefę pracy tarczy urządzenia, co doprowadziło do urazu palca.

Województwo pomorskie

Na terenie zakładu pracownik obcinał stalowe pręty zbrojeniowe przy użyciu prasy krawędziowej. W trakcie realizacji zadania doznał urazu palca.

Na terenie zakładu zajmującego się przetwórstwem ryb zleceniobiorca przy użyciu pilarki taśmowej przecinał rybę. W trakcie pracy prawa ręka mężczyzna przedostała się do strefy pracy pilarki, co doprowadziło do urazu palca.

Na terenie prowadzenia prac ziemnych w wykopie o głębokości około 3,7 metra pracownicy układali rurę kanalizacyjną. Po zakończeniu pracy część pracowników wyszła z wykopu i rozpoczęła wstępne przysypywanie rury kanalizacyjnej. Następnie bez upewnienia się, czy wszyscy pracownicy opuścili wykop, przystąpili do wyciągnięcia obudowy systemowej zabezpieczającej ściany wykopu. Po wykonaniu tej czynności zaniepokojeni nieobecnością jednego ze współpracowników rozejrzeli się i zauważyli poszukiwanego przysypanego w wykopie. Poszkodowany w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł.

Na terenie zakładu zleceniobiorca przy użyciu wiertarki kolumnowej nawiercał otwór w metalowym elemencie (prace wykonywał w rękawicach). W trakcie odgarniania wiórów doszło do pochwycenia rękawicy przez będące w ruchu wiertło. W wyniku zdarzenia doszło do wyrwania palca wskazującego lewej ręki.

Województwo śląskie

Na korytarzu szkolnym specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego dwie nauczycielki pełniły dyżur śródlekcyjny. Jedna z nauczycielek została popchnięta przez biegnącego ucznia, straciła równowagę i uderzyła głową w twarz nauczycielki stojącej obok niej. W wyniku zdarzenia obie poszkodowane doznały lekkich obrażeń ciała.

Na terenie oddziału ratunkowego szpitala dwie pracownice pełniące dyżur zostały zaatakowane i pobite przez pacjentkę. W wyniku zdarzenia obie poszkodowane doznały lekkich obrażeń ciała.