Dodano: 8 września 2023
2:27 minut
W debacie poświęconej pracy jutra udział wzięły: członek zarządu Lidl Polska ds. personalnych Marta Florczak, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA Anna Karyś-Sosińska oraz prezes zarządu HR Hints Róża Szafranek. Rozmowę prowadził Tomasz Walczak, partner zarządzający i adwokat w Łukaszewicz & Partners.

W dniach 5-7 września 2023 r. w Karpaczu odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była gościem panelu dyskusyjnego pt. „Przyszłość świata pracy – lepsza praca (i) dla wszystkich?”.

Prowadzący debatę Tomasz Walczak podkreślił, że ostatnie lata to gwałtowny rozwój technologii. Z szacunków Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w przyszłości zniknie 85 milionów miejsc pracy. „W ich miejsce powstanie nieco więcej, bo 97 milionów innych stanowisk, będą one jednak wymagać nowych kompetencji i umiejętności ze strony pracowników. Przyszłość rynku pracy to cyfryzacja przedsiębiorstw, automatyzacja pracy i wirtualizacja rynku pracy” – dodał. Kierując pierwsze pytanie do szefowej PIP o szanse i zagrożenia dla rynku pracy, przypomniał, że inspekcja jest organem administracji publicznej powołanym do pilnowania przestrzegania prawa pracy. Podejmowane są starania, aby prawodawczo nadążać za zmianami w obszarze technologii, czego przykładem mogą być unijne prace nad poprawą warunków pracy pracowników platformowych. Może to stanowić duże wyzwanie pod względem kontrolnym, ale też w kontekście dostosowania się pracodawców do nowych regulacji.

Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że wszystkie transformacje, z którymi mamy do czynienia, wyprzedzają legislację, co w przypadku rynku pracy powoduje, że bardzo często zachodzą na nim określone procesy.

– Legislacja ma być odpowiedzią na nie z punktu widzenia ochrony praw pracowników, ale też zabezpieczenia interesów społecznych czy interesów przedsiębiorców. W tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją w obszarze nowych technologii – tłumaczyła szefowa inspekcji.

Dodała także, że w ramach struktur unijnych czy zespołów ministerialnych PIP pracuje nad tym, w jaki sposób nowe regulacje powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy z perspektywy ochronnej. Zagrożenia obserwowane przez inspekcję to właśnie brak regulacji prawnych, które porządkowałyby pewne obszary w zakresie bezpieczeństwa danych, prawa do prywatności, równego traktowania pracowników w zatrudnieniu czy wykorzystania nowych technologii w procesach decyzyjnych w związku z algorytmizacją pracy.  

– Z naszej perspektywy, i to też jest przedmiotem dyskusji w ramach UE, algorytmy i sztuczna inteligencja nie mogą pozostać bez kontroli człowieka. To człowiek w procesie pracy jest najważniejszym ogniwem i to on ostatecznie musi podejmować decyzje – podkreśliła.

Główny Inspektor Pracy omówiła także korzyści płynące z zastosowania nowych technologii do podnoszenia bezpieczeństwa pracy, odniosła się do roli edukacji i rozwijania nowych kompetencji, poruszyła też kwestię psychicznego dobrostanu pracowników w środowisku pracy.

W debacie poświęconej pracy jutra udział wzięły: członek zarządu Lidl Polska ds. personalnych Marta Florczak, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA Anna Karyś-Sosińska oraz prezes zarządu HR Hints Róża Szafranek. Rozmowę prowadził Tomasz Walczak, partner zarządzający i adwokat w Łukaszewicz & Partners.