Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do:

1)         kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

2)         systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

3)         systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

4)          systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

5)         kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

6)         maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

 

PODSTAWA PRAWNA:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973, z późn. zm.)