Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, będąc w okresie wypowiedzenia umowy to zespół powypadkowy ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Utrata statusu pracownika nie zwalnia z obowiązku doręczenia poszkodowanemu, zatwierdzonego przez pracodawcę, protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.