W sytuacji gdy wykonywana przez pracownika praca związana jest z pracą przed komputerem (praca polegająca na wprowadzaniu danych, opracowywaniu dokumentacji, sporządzaniu faktur itp.) stanowisko pracy powinno być zorganizowane w sposób minimalizujący negatywny wpływ tej pracy na zdrowie pracownika.

Zgodnie z pkt 2.2 załącznika do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (a także zgodnie z zasadami ergonomii), górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na poziomie oczu pracownika (niezależnie, czy będzie to monitor stacjonarny, posiadający regulację wysokości, czy monitor będący elementem laptopa z dodatkową podstawą pod laptopa umożliwiającą regulację) – celem takiego ustawienia monitora jest przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych odcinka szyjnego kręgosłupa oraz ograniczenie obciążenia narządu wzroku.

W przypadku zastosowania na stanowisku pracy dwóch ekranów przeznaczonych do jednoczesnego ich wykorzystywania przez pracownika podczas pracy, górne krawędzie tych ekranów powinny znajdować się na tym samym poziomie, na wysokości oczu pracownika. 

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973, z późn. zm.)