Rejestry prowadzone w Okręgowym Inspektoracie Pracy oraz obowiązki dla podmiotów kontrolowanych wynikające z tych rejestrów:

Obowiązki w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy