Cel konkursu

Promowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Zasady nagradzania

Decyzję o przyznaniu nagrody honorowej w formie statuetki Mecum Tutissimus Ibis podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

 

Złota Lista Pracodawców

Laureaci konkursu zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców Państwowej Inspekcji Pracy.

Złota Lista Pracodawców

Do pobrania

 

Patronaty

Polsat News objął patronatem medialnym XXX edycję ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej’’.

 logo polsat news

Chcesz wziąć udział w konkursie?  Kontakt do PIP

 

 

 

 

Galeria