Program zdobądź Dyplom PIP

Program jest przeznaczony dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników. Mogą w nim uczestniczyć także zakłady usług leśnych.

Od 2021 roku realizacja programu jest wspierana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Jak działa program?

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z Listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

4 kroki do Dyplomu PIP:

 • Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez okręgowe inspektoraty pracy. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:
  • przekaże wiedzę, jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
  • określi przybliżony termin audytu sprawdzającego prawidłowość przeprowadzonych działań.
 • Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zidentyfikujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi Ci realizację programu.

 • Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego. Jego pozytywny wynik oznacza przyznanie Ci Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.

Na jakie korzyści możesz liczyć?

 • Uzyskasz lub odświeżysz wiedzę z zakresu prawa pracy.
 • Poznasz zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników wynikające z aktualnych przepisów prawa.
 • Otrzymasz pomoc naszych specjalistów dotyczącą obowiązujących wymagań prawnych i standardów bhp.
 • Dowiesz się jakie musisz spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bezpiecznym.
 • Otrzymasz możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.
 • Otrzymasz bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe, opracowane jako pomoc dla uczestników programu, umożliwiające identyfikację nieprawidłowości i zagrożeń w zakładzie, a także zaplanowanie i wdrożenia adekwatnych działań naprawczych – przede wszystkim Listę kontrolną z komentarzem„Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy”.

​Zgłoszenie do programu

Kartę zgłoszenia udziału w programie otrzymasz na szkoleniu lub możesz ją pobrać:  Karta zgłoszenia 

Wypełnioną kartę zgłoszenia dostarcz do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Tu znajdziesz dane kontaktowe  Kontakt do PIP