Cel konkursu

Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są uczniowie liceum, szkół branżowych i techników biorący udział
w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa” będącym elementem kampanii dla młodzieży pn. „Legitna praca”.

Zakres tematyczny

Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Organizacja konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego.

Regulamin konkursu

Baza pytań-etap szkolny

Patronat honorowy

Poznaj swoje prawa w pracy -patronat

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

 

Kampania Legitna praca

Link do strony kampanii

www.prawawpracy.pl

Chcesz wziąć udział w konkursie?

Kliknij tutaj