Instytucje partnerskie za granicą


Porozumienia z partnerami zagranicznymi

Porozumienia zawierane przez Państwową Inspekcję Pracy z jej zagranicznymi odpowiednikami mają na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz zapewnienie sprawnej i skutecznej wymiany informacji na temat egzekwowania prawa w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego oraz prawa pracy. Szczególną wagę nasz Urząd przywiązuje do kwestii delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, wynikających z europejskich dyrektyw i przepisów implementujących ich postanowienia do krajowych porządków prawnych, przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy oraz zatrudnienia pracowników delegowanych, a także do przypadków nielegalnych praktyk mających na celu obejście przepisów europejskich dyrektyw i skutkujących naruszeniem praw pracowniczych. 


Organizacje i instytucje międzynarodowe 


Udział przedstawicieli PIP w międzynarodowych grupach roboczych