Czy umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wcześniej wypowiedziana i z jakim okresem wypowiedzenia?

Umowa o pracę na czas określony (bez względu na jej długość) może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron stosunku pracy.  Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1.  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2.  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3.  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Należy wskazać, iż do okresu zatrudnienia od którego zależy okres wypowiedzenia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy bez względu na przerwę w zatrudnieniu.