Azbest - dobre praktyki

Azbest - dobre praktyki

Przydatne linki:
 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu:

https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu/

Treść Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032:

https://www.mpit.gov.pl/media/15224/Program_2009_2032.pdf

Internetowy punkt konsultacyjny:

http://www.bezazbestu.eu/kontakt/

Baza azbestowa:

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

Strona Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

https://www.mpit.gov.pl/

 

Wydawnictwa oraz prezentacje do pobrania

 

niebezpieczny azbestNiebezpieczny azbest

Publikacja jest adresowana do pracodawców i pracowników firm remontowych i usuwających azbest oraz zabezpieczających wyroby zawierające go. Przedstawia infornacje dotyczące zagrożeń związanych z pyłem azbestowym oraz środków przeciwdziałających niekontrolowanemu narażeniu pracujących na pył. Pracodawcy odnajdą w broszurze informacje dotyczące wymagań technicznych, środków organizacyjnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają obowiązek stosować podczas prac w narażeniu na pył azbestu, natomiast pracownicy dowiedzą się o zagrożeniach, środkach ochronnych oraz właściwym wykonywaniu prac, zapewniających im bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

 

 

 

 

 

 

azbest2010Podręcznik dobrych praktyk jest adresowany do pracowników firm remontowych i wyspecjalizowanych w usuwaniu azbestu. Zawiera między innymi zasady planowania prac, minimalizowania narażenia na działanie pyłu azbestowo-cementowego, monitorowania, doboru sprzętu, środków ochrony indywidualnej i ich konserwacji oraz usuwania odpadów. Broszura zawiera także wykaz polskich przepisów dotyczących azbestu.

 

 

 

 

azbestUwaga azbest! Ważne informacje dla rolników

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, zasady bezpiecznej pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych.

   

 

 

 

 

 

 

 

azbest Dlaczego azbest jest groźny ? (prezentacja power point)