Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"


logotyp2016Doroczny konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” współorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych oraz gospodarstw indywidualnych. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W kategorii zakładów rolnych głównym organizatorem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, współorganizatorami są:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP,
  • Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”.

W kategorii gospodarstw indywidualnych głównym organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorami są:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • inne instytucje oraz organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych, o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu. W bieżącym roku organizowana jest trzynasta edycja konkursu.