25.05.2016

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY 44. edycja

 

W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona
44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

 • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
 • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
 • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A              – do Rad Terenowych NOT                      – do 31 maja 2016 r.

Kategoria A, B, C     – do Sekretariatu Konkursu                     do 31 sierpnia 2016 r.

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2016 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu

 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl


Pobierz

RegulaminOKPWP2016.pdf 188,59 KB pobierz
reklama .pdf 211,71 KB pobierz • banner177694
 • banner120717
 • banner120701
 • banner158645
 • banner111644
 • banner178526
 • banner175199
 • banner155205
 • banner117082
 • banner155206
 • banner172098
 • banner153622