Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze komputerów

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1998/s/148/973