Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/47/401

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1977/s/7/30