24.11.2017

Andrzej Kwaliński - Zastępca Głównego Inspektora Pracy

fotozast01Andrzej Kwaliński posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. W 1983 r. ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka.

Legitymuje się 42-letnim stażem pracy. Od 32 lat jest związany zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy. W urzędzie został zatrudniony 1 marca 1985 r., początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r. z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości Oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną państwa – w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Od 2009 r. do 2017 r. był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy. Od czerwca 2016 r. kierował Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie.

23 listopada 2017 r. Andrzej Kwaliński został powołany przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098