24.11.2017

Bogdan Drzastwa - Zastępca Głównego Inspektora Pracy

fotozast02Bogdan Drzastwa, magister inżynier rolnictwa, inspektor pracy. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Posiada ponad 35-letni staż pracy. Przez ponad 9 lat pracował w PGR w Budzistowie, gdzie od strony praktycznej poznał zagrożenia związane z pracą w rolnictwie, co ułatwiło identyfikację  zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego z perspektywy inspektora pracy.

W 1992 r. został zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Koszalinie, a od 1999 r., w związku z reformą administracyjną państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie. W 1993 r. uzyskał uprawnienia inspektorskie i od tego realizował zadania związane z wykonywaniem i nadzorowaniem czynności kontrolnych na stanowiskach: inspektora pracy, starszego inspektora pracy, a od 2002 r., po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie bhp w zakładach opieki zdrowotnej – starszego inspektora specjalisty. W 2005 r. awansował na stanowisko nadinspektora pracy. Od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję nadinspektora pracy – kierownika Oddziału w Koszalinie. W marcu 2017 r. Główny Inspektor Pracy powierzył mu obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.

Od 2011 r. sprawuje funkcję biegłego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

23 listopada 2017 r. Bogdan Drzastwa został powołany przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098