13.07.2018

Wizyta słowackich gości

10 i 11 maja 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przebywała delegacja Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej na czele z dyrektorem generalnym słowackiej inspekcji Karolem Habiną.

Słowacja maj 2018
 

Omawiano zagadnienia delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i legalności zatrudnienia obywateli państw trzecich, a także kompetencji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Przedstawiciele strony polskiej i słowackiej dyskutowali również o zmianach do porozumienia o współpracy między inspekcjami pracy w Polsce i na Słowacji.

Delegacja słowacka odwiedziła także Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Przedstawiciele OS PIP zaprezentowali strukturę i zakres działania ośrodka oraz zasady organizacji i przebieg szkolenia wstępnego dla kandydatów na inspektorów pracy. 

Słowacja maj os pip
 

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222