• RSS
 • Wersja tekstowa
13.07.2018

Spotkanie z przedstawicielami Ambasady USA

W dniu 2 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy spotkali się w siedzibie urzędu z przedstawicielami Ambasady USA w Warszawie. W trakcie spotkania z reprezentującymi Ambasadę USA Stevenem Bremnerem, drugim sekretarzem w Sekcji Politycznej oraz Katarzyną Dragan, asystentem ds. politycznych przedstawiono inicjatywy zrealizowanie wspólnie z przedstawicielami Straży Granicznej, Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu LA STRADA, czy zaangażowanych resortów w zakresie zwalczania handlu ludźmi i ograniczenia pracy nielegalnej.

Ambasada USA 2018
 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670