Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
22.12.2020

Na trzy palce…

Gdańskie. Po raz kolejny lekceważenie absolutnie podstawowych zasad bezpieczeństwa doprowadziło do wypadku przy pracy, w wyniku którego poszkodowana kobieta zostanie inwalidką do końca życia. Kobieta, która przez wiele miesięcy pracowała na czarno.

Ten dramat rozegrał się w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie województwa pomorskiego. Kobieta zgłosiła się do pracy w lipcu 2019 roku i aż do listopada pracowała przy pile tarczowej bez zawarcia jakiejkolwiek umowy na piśmie, a w konsekwencji nie została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. Dopiero 1 listopada otrzymała umowę na czas określony do końca kwietnia 2020 roku.

Feralnego dnia kobieta jak zwykle stawiła się do pracy na stanowisku przy pile tarczowej wahadłowej do cięcia poprzecznego. W pewnym momencie obracające się ostrze pochwyciło koniec szalika zawiązanego zbyt luźno wokół szyi pracownicy. Nerwowa próba uwolnienia materiału spowodowała, że kobieta lewą dłonią wręcz oparła się o wirującą piłę, która ucięła jej trzy palce.

Kontrola przeprowadzona przez inspektora pracy OIP w Gdańsku pozwoliła ustalić, że udostępniona do pracy piła nie miała zabezpieczenia strefy niebezpiecznej (osłona piły znajdowała się wyłącznie nad górną częścią tarczy), nie posiadała także wyłącznika awaryjnego. To wystarczyło do wydania natychmiastowego nakazu wstrzymania eksploatacji piły. Następnie wyszło na jaw, że pracodawca nigdy nie zaopatrzył pracownicy w odzież ani obuwie ochronne, zaś udostępniona jej instrukcja bhp dotyczyła zupełnie innego rodzaju narzędzia.

Inspektor pracy sporządził wniosek do sądu o ukaranie osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości noszące znamiona wykroczenia:

  • brak właściwego zabezpieczenia strefy niebezpiecznej piły;
  • dopuszczenie do pracy bez wymaganej odzieży roboczej i obuwia;
  • brak instrukcji bhp używanej piły;
  • zatrudnienie poszkodowanej w uprzednim okresie bez potwierdzenia tego pisemną umową o pracę;
  • brak wymaganego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (w tym wymaganych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy);
  • dopuszczenie kobiety do pracy – w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o pracę – bez wstępnych badań lekarskich, bez wstępnego szkolenia z zakresu bhp, bez poinformowania poszkodowanej o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku przy pile tarczowej wahadłowej do cięcia poprzecznego.