Tragiczny wypadek w wykopie

ŁÓDZKIE. Nieumiejętnie wykonany wykop, odsłaniający fundamenty remontowanego budynku, spowodował utratę stabilności ścian przedsionka prowadzącego do wejścia. Dwie jego ściany runęły do wykopu, w którym pracował poszkodowany. Pracownika nie udało się uratować.

Do wypadku doszło podczas remontu budynku przeznaczonego na usługi w miejscowości S. Firma, której zlecono zadania remontowe, wykonać musiała najpierw prace ziemne polegające na odkryciu fundamentów budynku.

Wykop o głębokości około 1 metra został wykonany przy użyciu koparko-ładowarki marki CAS. Jak ustalił inspektor pracy, niezgodnie z projektem rozbudowy, w którym zapisano, że „wykopy fundamentowe wzdłuż istniejących fundamentów budynku należy wykonywać ręcznie odcinkami”, nie precyzując długości tych odcinków.

Zadaniem poszkodowanego było wykonywanie prac fundamentowych, tj. odgrzybienie, izolowanie i docieplenie fundamentów. W feralnym dniu, kiedy poszkodowany przebywał w wykopie, doszło do zawalenia się ścian przedsionka remontowanego budynku, co doprowadziło do śmierci pracownika.

Ustalający okoliczności i przyczyny wypadku inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi stwierdził, że przedsionek nie stanowił jednolitej bryły z częścią główną budynku – brak było powiązania jego ścian z budynkiem głównym.

Z tego też względu odkrycie jednocześnie całości fundamentów przedsionka, który składał się z dwóch ścian – prostopadłej do ściany budynku o długości około 1,2 m i równoległej do ściany budynku o długości około 5,0 m, miało wpływ na stateczność całości i spowodowało zawalenie się konstrukcji.

Inspektor zwrócił też uwagę, że w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych nie określono środków zapobiegających zawaleniu się ścian oraz nie zastosowano tego rodzaju środków w praktyce, np. poprzez odkrywanie fundamentów krótkimi odcinkami, podparcie ściany.

związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pracodawca został ukarany mandatem.