Bezpiecznie od startu! - kampania archiwalna


Kampania społeczna, realizowana pod hasłem „Bezpiecznie od startu” miała na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zdobywaniem podstawowej wiedzy nt. prawa pracy i zasad bezpiecznej pracy, a także kreowanie pożądanych postaw na rzecz praworządności w stosunkach pracy i kultury bezpiecznej pracy.

Czy znajomość prawa pracy jest potrzebna?

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (szczególnie pierwszych lat studiów) to grupa, która często ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z zarobkowaniem, a w nieodległej przyszłości podejmie pierwszą stałą pracę lub założy działalność gospodarczą. Część z tych osób będzie również zatrudniać pracowników. Jak wskazują analizy wypadków przy pracy, osoby z grupy docelowej są znacznie częściej niż inne zagrożone na śmierć lub kalectwo w wyniku wypadków przy pracy. W większości przypadków młodzi ludzie nie znają przepisów prawa pracy, co wynika w dużej mierze z nieuwzględnienia tej tematyki w procesie nauczania w szkole ponadgimnazjalnej i na uczelniach wyższych. Kampania informacyjna miała za zadanie uświadomić, że znajomość najważniejszych regulacji z zakresu prawa pracy jest przydatna przy podejmowaniu jakichkolwiek zajęć zarobkowych. W przypadku umów o pracę istotna jest znajomość zasad rozliczania czasu pracy, określania wymiaru urlopu, zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy itp. Z drugiej strony wiedza o tym, jakie są obowiązki pracownika/zleceniobiorcy pozwala na łatwiejsze i szybsze odnalezienie się w przedsiębiorstwie, w którym znajdą zatrudnienie.

Młodzi ulegają wypadkom przy pracach, które związane są z dużym ryzykiem, szczególnie w takich branżach jak: budownictwo, rolnictwo, przemysł przetwórczy, pracownicy powinni być poddani rzetelnym szkoleniom wstępnym, których częścią jest instruktaż stanowiskowy, a ich praca w pierwszym okresie objęta zostać powinna szczególnym nadzorem bezpośrednich przełożonych. Brawura, lekkomyślność, lekceważenie zagrożeń może być przyczyną kalectwa lub śmierci. Brak należytego stosowania środków ochrony przy pracy wykonywanej w narażeniu na czynniki szkodliwe, może skutkować dopiero po latach - powstaniem różnego rodzaju dolegliwości o charakterze przewlekłym, życia z ciągłym bólem.

Do czego dążymy?

Każda z osób młodych, która wkrótce podejmie swoją pierwszą pracę musi mieć świadomość, że wiedza z zakresu prawa pracy jest niezbędna by dobrze odnaleźć się na rynku. Chcąc być partnerem dla swojego pracodawcy, młody człowiek wiedzieć powinien jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami umów, na podstawie których będzie mógł podjąć zarobkowanie, znać swoje prawa i obowiązki. Jednocześnie nie może akceptować tzw. pracy „na czarno” lub pracy bez wynagrodzenia. Traktować serio wymogi związane z bezpieczeństwem pracy, myśleć o zdrowiu w pracy zarówno swoim, jak i swoich współpracowników. Być osobą, która w swoim środowisku współtworzy kulturę praworządności i bezpieczeństwa pracy.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222