Świadectwa dla nauczycieli ze szkół z Lidzbarka Warmińskiego

W dniu 13 października 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie, podczas którego Marek Wójciak, okręgowy inspektor pracy w Olsztynie wręczył 6 nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego świadectwa udziału w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

Bez-nazwy-3
 

Świadectwa za udział w programie w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali: Jolanta Górecka, Zdzisław Hołowienko, Grażyna Pruszyńska, Marek Pruszyński i Joanna Zabiełło-Kruszewska z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz Joanna Świerczyńska z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Ponadto okręgowy inspektor pracy oraz Jan Harhaj, Starosta Powiatu Lidzbarskiego złożyli podziękowania dyrektorom powyższych szkół.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Teresa Aksionowa kierownik okręgowego inspektoratu pracy w Wilnie, przebywająca w OIP w ramach programu wymiany międzynarodowej inspektorów pracy, oraz Michał Wajda z-ca OIP ds. nadzoru.