27.06.2018 Artykuł archiwalny

Zgłoszenia naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta od 11 marca 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.

Podczas dyżurów w okręgowych inspektoratach pracy, w dni objęte zakazem handlu wpłynęło prawie 2,6 tys. zgłoszeń (2 597). Najwięcej do: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (669), OIP Warszawa (480), OIP Kraków (241). Najmniej - do OIP Opole (14), OIP Kielce (23) i OIP Białystok (37).

            Niejednokrotnie kilka zgłoszeń dotyczyło tej samej placówki handlowej. Zdarzały się także przypadki podania nieprawdziwych informacji – natomiast inspektor pracy, gdy udał się pod wskazany adres, stwierdził, iż ani pod tym adresem, ani w okolicy nie funkcjonuje placówka handlowa, której dotyczyło zgłoszenie.

            Spośród wszystkich informacji, jeszcze w dniu zgłoszenia, inspektorzy pracy zweryfikowali 1 161(pozostałe są sprawdzane sukcesywnie). Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 309 informacji (ok. ¼ zbadanych). W niektórych sytuacjach, ze względu na problemy z szybkim, bezspornym ustaleniem, czy sklep może korzystać z wyłączeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, nadal toczą się postępowania wyjaśniające. W pozostałych przypadkach sklepy były zamknięte lub otwarte zgodnie z przepisami.

Inspektor może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku recydywy do 5 tys. zł. Może też wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu, który ma do dyspozycji grzywnę w wysokości maksymalnej 100 tys. zł.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy www.pip.gov.pl w zakładce Prawo pracy znajduje się tekst zawierający interpretację przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, obejmujący najważniejsze kwestie dotyczące stosowania nowych przepisów dotyczących handlu w niedzielę.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222