04.01.2019 Artykuł archiwalny

Szef inspekcji podpisał kodeks etyki

W setną rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podpisał w Warszawie zarządzenie wprowadzające Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG5240

Kodeks, ustanowiony w trosce o dobre imię i przyszłość inspekcji pracy, określa normy i wartości, którymi powinni się kierować pracownicy urzędu, oparte na szacunku wobec drugiego człowieka, uczciwości i bezstronności. Zawiera szczegółowe omówienie standardów pracy w PIP oraz charakteryzuje zasady etyki, których mają przestrzegać pracownicy inspekcji. Chodzi w szczególności o zasady: godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, bezstronności i rzetelności.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098