Szef inspekcji podpisał kodeks etyki

W setną rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podpisał w Warszawie zarządzenie wprowadzające Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG5240

Kodeks, ustanowiony w trosce o dobre imię i przyszłość inspekcji pracy, określa normy i wartości, którymi powinni się kierować pracownicy urzędu, oparte na szacunku wobec drugiego człowieka, uczciwości i bezstronności. Zawiera szczegółowe omówienie standardów pracy w PIP oraz charakteryzuje zasady etyki, których mają przestrzegać pracownicy inspekcji. Chodzi w szczególności o zasady: godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, bezstronności i rzetelności.