• RSS
  • Wersja tekstowa
28.03.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja o bhp przy obsłudze żurawi

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki wziął udział w konferencji „Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia – dobrem wspólnym”, która odbyła się 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

wwwIMG6079

Konferencję zorganizowali już po raz drugi Związek Zawodowy „Budowlani” i Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych Związku Zawodowego „Wspólnota Pracy”. Omawiano kwestię wdrożenia rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz rolę instytucji państwowych, pracodawców, właścicieli żurawi i związków zawodowych w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy operatora żurawia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska budowlanego, a także organów nadzoru i kontroli warunków pracy w tym prezes UDT Andrzej Ziółkowski oraz przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski.

wwwIMG6091

Dyrektor Jakub Chojnicki odczytał list głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka skierowany do uczestników konferencji. Szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił w nim, że długo oczekiwane nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi przynosi rozstrzygnięcia prawne, zapewniające operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanej pracy. Rozporządzenie daje też podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych pracowników.

wwwIMG6073

„Sam przepis, z perspektywy naszego urzędu, jest bardzo ważny, ale stanowi zaledwie wstęp do dyskusji na temat stosownego wdrożenia nowych regulacji, ich respektowania przez osoby odpowiedzialne i egzekwowania przez właściwe urzędy. Już dziś my - inspektorzy pracy widzimy potrzebę doprecyzowania pewnych kwestii zawartych w tym akcie prawnym” – napisał Wiesław Łyszczek, życząc uczestnikom spotkania owocnych obrad.

Podczas konferencji Jakub Chojnicki przedstawił prezentację na temat roli PIP w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.