• RSS
  • Wersja tekstowa
13.05.2019 Artykuł archiwalny

Na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Leszek Gołąbiecki podpisali 13 maja 2019 r. w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z sygnatariuszami porozumienia. Tworzy je 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w kraju.

wwwIMG6532

List określa zakres współdziałania obu stron i obejmuje m.in. budowanie kultury pracy w budownictwie w sposób bezpieczny, współpracę na poziomie lokalnym, działalność edukacyjną, wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Partnerzy deklarują współdziałanie na rzecz budowania świadomości, kultury bezpieczeństwa pracy, a w efekcie zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz ograniczenia występowania chorób zawodowych.

wwwIMG6537

wwwIMG6539

Podpisanie listu przypadło pierwszego dnia organizowanego już po raz szósty od 13 do 19 maja Tygodnia Bezpieczeństwa. Jest to największa inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w naszym kraju realizowana na kilkuset budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Patronuje jej główny inspektor pracy, w jej realizację włącza się inspekcja pracy. Hasłem tegorocznej edycji tygodnia jest: „Nigdy nie idź na skróty”.

wwwIMG6558

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na placach budów zaplanowano prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pokazy ratownictwa oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych. Odbywają się również szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu bhp, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników oraz spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie wydarzenia inspektorzy pracy udzielają porad prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Udostępniane są także materiały i wydawnictwa PIP, dotyczące budownictwa.

wwwIMG6550

Podpisanie listu intencyjnego było okazją do spotkania z dziennikarzami, rozmowy o przedsięwzięciach podejmowanych w Tygodniu Bezpieczeństwa i o stanie bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Szefom obu partnerskich podmiotów towarzyszyli współpracownicy.

wwwdoc06393020190513094057
 

wwwPlakatNigdy-nie-idz-na-skroty2019