03.06.2019 Artykuł archiwalny

Nowy szef OIP w Łodzi


Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powołał z dniem 1 czerwca 2019 r. Krzysztofa Sudoła na stanowisko p.o. okręgowego inspektora pracy w Łodzi.

Wiesław Łyszczek i Krzysztof Sudoł
 

W uroczystości uczestniczyli Iwona Hadacz, zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie pracy, Grzegorz Nieradka, doradca głównego inspektora pracy oraz Grażyna Ślawska, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru i Aleksandra Kępniak, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych.

Uczestnicy uroczystego powołania

Krzysztof Sudoł zastąpił na stanowisku okręgowego inspektora pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego, który złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245