• RSS
  • Wersja tekstowa
03.06.2019 Artykuł archiwalny

Nowy szef OIP w Łodzi


Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powołał z dniem 1 czerwca 2019 r. Krzysztofa Sudoła na stanowisko p.o. okręgowego inspektora pracy w Łodzi.

Wiesław Łyszczek i Krzysztof Sudoł
 

W uroczystości uczestniczyli Iwona Hadacz, zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie pracy, Grzegorz Nieradka, doradca głównego inspektora pracy oraz Grażyna Ślawska, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru i Aleksandra Kępniak, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych.

Uczestnicy uroczystego powołania

Krzysztof Sudoł zastąpił na stanowisku okręgowego inspektora pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego, który złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.