• RSS
  • Wersja tekstowa
02.08.2019 Artykuł archiwalny

Zmiany kadrowe

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 1 sierpnia 2019 r. powierzył Sobiesławowi Jaroszkowi pełnienie obowiązków Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pismo powierzające obowiązki wręczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

wwwIMG6962

W wydarzeniu tym wzięły udział: Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Marta Pochopień.

Ponadto z dniem 1 sierpnia 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu Andrzeja Wlazło.