• RSS
  • Wersja tekstowa
03.09.2019 Artykuł archiwalny

O zatrudnianiu niepełnosprawnych

3 września 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się VII konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” pod hasłem „Absolwent i co dalej?” W konferencji wzięli udział: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, poseł na Sejm Ewa Kozanecka oraz senator RP Andrzej Kobiak.

Organizatorów reprezentowali: Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński, Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Gierej oraz Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Marek Chamot.

Aleksandra Gierej
Zbigniew Studzinski
 

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.


Przemawia Bogdan Drzastwa
 

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa odczytał list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, który wyraził przekonanie, że konferencja przyczyni się do skutecznego wsparcia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wskazał na korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Poseł Ewa Kozanecka
 

Poseł Ewa Kozanecka wskazała na dużą rolę w zakresie aktywizacji  osób niepełnosprawnych: rządu, posłów, w tym swoją jako członka Rady Ochrony Pracy, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Państwowej Inspekcji Pracy, PFRON, pracodawców i przedsiębiorców.

-  Działania wszystkich instytucji państwa zajmujących się powyższą tematyką skutkują tym, że w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie osób niepełnosprawnych systematycznie wzrasta, zarówno na chronionym jak i otwartym rynku pracy. Niemniej jednak cały czas potrzebne są działania skierowane na wyrównywanie szans oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym znalezienia trwałego i satysfakcjonującego ich zatrudnienia - podkreśliła poseł Ewa Kozanecka.

Podczas konferencji podkreślano rolę różnych instytucji w przełamywaniu barier i wyrównywaniu szans oraz rehabilitacji społecznej poprzez pracę. Wśród wygłoszonych referatów były m.in.: „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów prawa” nadinspektora pracy Grzegorza Melera i studium przypadku Marka Szporki, który przeszedł rehabilitację społeczno-zawodową w Stowarzyszeniu „Jestem” z Torunia i wraz z Andrzejem Maczasskiem opowiedział o swoich działaniach na rzecz niepełnosprawnych.

Na stoisku PIP
 

Dodatkowe informacje na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych można było uzyskać przy stoiskach konsultacyjno-informacyjnych. Podczas konferencji prezentowana była wystawa przygotowana z okazji stulecia inspekcji pracy.

Uczsestnicy konferencji
 

Wydarzenie ubarwił występ podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, którzy zaprezentowali swoje talenty wokalne.