Z wizytą na Słowacji

W dniach 9-11 września 2019 r., na zaproszenie Karola Habiny, Dyrektora Generalnego Państwowej Inspekcji Pracy Republiki Słowackiej, delegacja PIP pod kierownictwem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka przebywała z wizytą w Ośrodku Szkolenia słowackiej inspekcji pracy w Malej Lucivnie.

wwwDSC1960

Wiesławowi Łyszczkowi towarzyszyli: Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP oraz Sławomir Szempliński, Gł. Specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie GIP.

wwwDSC1969

Głównym celem wizyty było podpisanie nowego, dwustronnego porozumienia o współpracy pomiędzy obydwoma urzędami, które zastąpiło obowiązujące dotychczas porozumienie z 2013 r. Spotkanie było także okazją dla kierownictw partnerskich instytucji do wymiany poglądów w zakresie przyszłych priorytetów współpracy oraz wyzwań stawianych organom inspekcji pracy. Omawiano także praktyczne aspekty funkcjonowania inspekcji pracy.