• RSS
  • Wersja tekstowa
22.10.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja jubileuszowa w Przemyślu

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 21 października 2019 r. odbyła się jedna z sześciu konferencji zaplanowanych w roku bieżącym w ramach jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

wwwDSC0003

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP a medialny - TVP INFO. Tematem przewodnim było hasło „Pracuję legalnie”.

wwwIMG1845

Spotkanie otworzyła Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Powitała gości i uczestników konferencji, podziękowała za umożliwienie organizacji uroczystości Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Podkreśliła, jak ważny jest udział w spotkaniu przedstawicieli organów nadzoru i kontroli oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, będących nieocenionym wsparciem w realizacji misji Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwDSC0053

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na rolę Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce i jej znaczenie w historii powojennej kraju. Podkreślił, że polska inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała misję ochrony życia i zdrowia zatrudnionych oraz ochrony praw pracowniczych, zgodnie ze wskazaniami Haliny Krahelskiej, wybitnego inspektora pracy okresu międzywojennego.

wwwIMG1914

Rektor przemyskiej uczelni dr Paweł Trefler wyraził radość ze współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy, podkreślając, że PWSW jest ważnym pracodawcą na terenie Przemyśla.

wwwIMG1858

Poseł Marek Kuchciński, dziękując za docenienie jego wkładu na rzecz ochrony pracy, podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy działa prawie tyle samo czasu co powojenny polski Sejm, jest ważnym organem w strukturach państwa i pełni  naczelną rolę w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki wysiłkom inspektorów pracy sytuacja pracowników i ich warunki pracy ulegają systematycznej poprawie.

O współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie mówili: Jerzy Cypryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Komendant Wojewódzki OHP, Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Jerzy Borcz, Dyrektor Oddziału Regionalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie.

wwwIMG1962

Ks. Waldemar Dopart, Proboszcz Parafii Św. Józefa w Rzeszowie, powiedział, że prawo do pracy wynika z natury człowieka. Mówi o nim Stary i Nowy Testament. Praca jest podstawowym wymiarem życia człowieka – powtórzył za Janem Pawłem II. Podziękował Państwowej Inspekcji Pracy, że widzi w swojej działalności ważną rolę Kościoła.

wwwIMG1985

Na koniec uroczystej części spotkania wykład „Praca przymusowa - wiktymologiczny portret ofiary” wygłosił prof. dr hab. Czesław P. Kłak, Sędzia Trybunału Stanu.

Uczestnicy konferencji obejrzeli film przygotowany na 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy oraz występ młodych muzyków z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

wwwIMG1912

Po przerwie odbyła się część merytoryczna spotkania poświęcona legalnemu zatrudnieniu zarówno polskich obywateli jak też cudzoziemców. Referaty wygłosili goście ze Straży Granicznej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu, Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, a także inspektorzy pracy.

W konferencji uczestniczyli: posłowie na Sejm Marek Kuchciński i Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, przedstawiciele instytucji i organów współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy.