O bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Komisja GIP ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

259A7747edited

Państwowa Inspekcja Pracy i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzą wielokierunkowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi. Strategia „Wizja Zero dla Rolnictwa” ma na celu wyeliminowanie wypadków w pracy i chorób zawodowych pracowników, poprawę warunków pracy i zwiększenie świadomości społeczeństwa. Opiera się ona na przekonaniu, że każdemu wypadkowi można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możliwe jest przygotowanie środowiska pracy w taki sposób, aby nie dopuścić do utraty życia ani zdrowia. „Wizja Zero” podkreśla wagę trzech filarów pracy człowieka: zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w miejscu pracy.

wz

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zaznaczył, że obserwowany za granicą program wywarł na nim bardzo duże wrażenie i w przyszłości chciałby rozszerzyć go także na zakłady pracy. „Nie ma znaczenia, czy w rolnictwie, czy w przedsiębiorstwie – należy wypracować najlepsze, najbezpieczniejsze warunki pracy z myślą o tym, co jest najlepsze dla Polski. Jest jeszcze wiele do zrobienia” – powiedział Szef PIP.

259A7756edited

Koncepcję „Wizji Zero” zaprezentowała Magdalena Wachnicka-Witzke, Dyrektor Biura Komunikacji KRUS. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli także: okręgowi inspektorzy pracy, przedstawiciele GIP, NSZZ RI „Solidarność” i KRUS.