Podsumowanie programów prewencyjnych we Wrocławiu

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w zorganizowanym 17 grudnia 2019 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu podsumowaniu programów prewencyjnych i konkursów prowadzonych w mijającym roku.

DSC2722

Wiesław Łyszczek podkreślił, że rok 2019 jest dla Państwowej Inspekcji Pracy rokiem szczególnym, gdyż jest to czas jubileuszu 100-lecia istnienia PIP. Zaznaczył, że w drugie stulecie działalności inspekcja wkracza ze świadomością celów i wyzwań, ale przede wszystkim z poczuciem troski o wszystkich ludzi pracujących.

DSC2718

– Dzisiejsze spotkanie jest doskonałym potwierdzeniem zasadności stałego rozwijania inicjatyw prewencyjno-promocyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy – powiedział Szef PIP.

DSC2664

Zwracając się do laureatów konkursów, zaznaczył, że dla całej inspekcji pracy dużą satysfakcją jest możliwość współpracy z pracodawcami, których można stawiać za wzór i nagradzać.

– Dla Państwa troska o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganie przepisów prawa pracy nie stanowią tylko uciążliwego obowiązku, ale są świadomym wyborem. Bez pasji, ciekawości i właściwej relacji pracownik – pracodawca nie ma prawdziwego, dobrego miejsca pracy – przekonywał Wiesław Łyszczek.

Podczas spotkania przyznano nagrody zwycięzcom etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursów „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Wzorowy pracownik służby bhp województwa dolnośląskiego”. Wręczono również Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcom, którzy dostosowali swoje zakłady do obowiązujących przepisów, a także zaświadczenia pracodawcom, którzy ukończyli program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. Ponadto rozdano świadectwa uczestnictwa nauczycielom realizującym program „Kultura bezpieczeństwa” oraz wyróżnienia pracodawcom, którzy od wielu już lat uczestniczą w programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

W uroczystości wzięli udział także członkowie Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy OIP we Wrocławiu oraz partnerzy społeczni inspekcji.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Maria Michoń, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno- organizacyjnych oraz Andrzej Pogórski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru.