Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
01.06.2020 Artykuł archiwalny

Zmiany na stanowiskach

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek odwołał z dniem 31 maja 2020 r. Stanisławę Ziółkowską za stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i z dniem 1 czerwca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku Pawłowi Ciemnemu.

IMG79532

IMG79601

Uroczystość wręczenia aktów powołania i odwołania odbyła się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w obecności Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwony Hadacz.

IMG79701