Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
11.09.2020 Artykuł archiwalny

Lotniczy jubileusz

Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie obchodził w sobotę 5 września 2020 r. jubileusz 75-lecia powstania. Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka reprezentował podczas uroczystości Grzegorz Nieradka, któremu towarzyszył Adam Tuleja Kierownik Oddziału OIP Rzeszów w Krośnie.

 

Goście lotniczego jubileuszu

Na początku uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wspólnego udziału w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w jednym z hangarów Aeroklubu.

wwwIMG4454

W oficjalnej części spotkania Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła medale z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, przyznane działaczom Aeroklubu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. List Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego Witolda Ostrowskiego, oraz uczestników jubileuszu odczytał Grzegorz Nieradka.

wwwIMG4416

„Dzięki działalności Szkoły Lotniczej w Krośnie upowszechniane są postawy obywatelskie i patriotyczne, promowana jest odpowiedzialność i aktywność. Kadry Aeroklubu konsekwentnie i profesjonalnie wprowadzają młodych ludzi w tajniki lotnictwa, kształcąc nie tylko pilotów, lecz także instruktorów i mechaników. Z pewnością, dlatego osiągnięcia Aeroklubu Podkarpackiego wzbudzają powszechny szacunek w świadomości społecznej. Bardzo ważne jest by godnie uczcić to wspaniałe dziedzictwo Aeroklubu oraz pokoleń Polaków, dla których lotnictwo stało się pasją życia i służby. Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie jest trwałym elementem historii i kultury regionu podkarpackiego oraz całego naszego kraju” – napisał w liście Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Uczestnicy uroczystości złożyli także kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym krośnieńskich lotników oraz pod tablicą pamiątkową przypominającą o wizycie Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie.

wwwIMG4455

Niespodzianką dla wszystkich był pokaz lotniczej grupy akrobacyjnej. Goście mieli też okazję zwiedzić Salę Tradycji Aeroklubu prezentującą pamiątki związane z długoletnią tradycją lotniczą Podkarpacia.

wwwIMG4401