Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
26.03.2021

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w czwartek z Głównym Inspektorem Pracy, Katarzyną Łażewską-Hrycko. Podczas rozmowy omówiono działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ochrony pracy w trakcie pandemii COVID-19, w tym napływające do GIP sygnały w zakresie nieprawidłowości i możliwych działań kontrolnych wobec przedsiębiorców korzystających z Tarczy Antykryzysowej, a niewywiązujących się należycie z obowiązków wobec pracowników.

Pałac Prezydencki Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy i Szefa KPRP z Głównym Inspektorem Pracy
 

Rozmowa dotyczyła także problemów osób korzystających z pracy zdalnej oraz konieczności uregulowania tej formy zatrudnienia w Kodeksie pracy. Prezydent zwrócił się także o przekazanie informacji w zakresie nowego uprawnienia GIP dotyczącego sytuacji pracowników delegowanych na terenie UE.

W spotkaniu wzięła udział Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent RP Andrzej Duda i Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski/KPRP​