• RSS
  • Wersja tekstowa
14.07.2021 Artykuł archiwalny

Wykonanie budżetu PIP po pozytywnych ocenach sejmowych komisji

Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 13 lipca 2021 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.

wwwIMG9196

Przedstawił ją poseł Andrzej Szlachta. Poinformował, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 czerwca pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie budżetowe Państwowej Inspekcji Pracy i wnosi o jego przyjęcie.

Dokument ten pozytywnie ocenił również w wygłoszonym koreferacie Komisji Finansów Publicznych poseł Wojciech Saługa. Podkreślił, że wykonanie budżetu było należyte, staranne i nie budzi zastrzeżeń. Ponadto wielkość budżetu była adekwatna do powierzonych inspekcji pracy zadań.

wwwIMG9194

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Andrzej Kosztowniak, uczestniczyli: Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Głównego Inspektoratu Pracy Grażyna Witkowska z zastępczynią Katarzyną Cichy oraz dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.