Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
13.09.2021

Prezydent nagrodził pracodawców

11 września 2021 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się gala XIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Prezydent RP Andrzej Duda wręczył statuetki 20 laureatom. W uroczystości uczestniczyła Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Organizatorem konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" jest NSZZ Solidarność. Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Laureaci konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
fot. M.Żegliński / Tygodnik Solidarność

– Ogromnie dziękuję za uczciwy biznes, za to, w jaki sposób prowadzicie swoje firmy i instytucje. Dziękuję za to, jak traktujecie swoich pracowników, że są oni dla Was wartością – mówił Prezydent RP podczas uroczystości. 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda przypomniał, że to wyjątkowy konkurs, w którym pracownicy nagradzają pracodawców za to, że spełniają wysokie standardy dialogu społecznego.

- Staramy się przekonywać pracodawców, że tylko dialog pomoże nam w tym, żeby nasz kraj mógł się rozwijać i żeby pracownicy mogli być traktowani w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy – dodawał przewodniczący KK.