Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.10.2021

Posłowie przyjęli informację o działaniach PIP w pandemii

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 października 2021 r. przyjęła informację Głównego Inspektora Pracy w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy wspierających walkę z epidemią COVID-19.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko poinformowała posłów, że w początkowym okresie pandemii – od marca do czerwca ubiegłego roku – czynności kontrolne podejmowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy sprowadzały się głównie do badania przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy oraz reagowania na sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób pracujących. Realizowano również zadania związane z kontrolami wyrobów wprowadzanych do obrotu na cle, przede wszystkim środków sprowadzanych zza granicy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ponadto w czasie ograniczeń pandemicznych prowadzone były działania możliwe do wykonania w formie pracy zdalnej: przede wszystkim poradnictwo prawne i techniczne – pisemne i telefoniczne.

W miesiącach, w których obostrzenia były mniejsze, oprócz realizacji zaplanowanych zadań inspekcja pracy prowadziła kontrole weryfikujące przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów – w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę zagrożeń biologicznych w środowisku pracy oraz zagadnień związanych ze stosowaniem czynników chemicznych przez pracowników, co wynikało z powszechnego wprowadzenia do zakładów pracy środków służących do dezynfekcji rąk, powierzchni płaskich i kontaktowych oraz całych pomieszczeń pracy.

Nieprawidłowości związane z nierespektowaniem obowiązków wynikających z przepisów, mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV‑2, stwierdzono w przypadku prawie 43% kontrolowanych zakładów.

Podczas większości kontroli pracodawcy już w trakcie ich przebiegu poprawiali organizację stanowisk pracy, zapewniali środki do dezynfekcji rąk, wyposażali pracowników w odpowiednio dobrane środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii.

Jak zaznaczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, praca zdalna i ograniczanie niektórych obszarów działalności firm, głównie usług, przyniosła zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy, zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy, niemniej praca taka nie była wolna od zagrożeń. W okresie od marca 2020 r do końca czerwca 2021 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. 11 poszkodowanych poniosło w nich śmierć, głównie ze względu na okoliczności określane terminem „nagłe przypadki medyczne”.

Szefowa PIP poinformowała również o programie profilaktycznym inspekcji pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole” w związku z powrotem uczniów do szkół od 1 września ubiegłego roku. Jego celem było zapewnienie nauczycielom i uczniom bezpiecznych warunków przebywania w szkołach w okresie pandemii. Do konkretnych efektów tych działań należą m.in.: organizacja blisko 31 tys. stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości, wyposażenie prawie 2,4 tys. pracujących w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-CoV-2 na ponad tysiącu stanowisk pracy.

Szczegółowe dane na temat działań PIP w omawianym zakresie przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli W Głównym Inspektoracie Pracy Jakub Chojnicki.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczył także zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.