• RSS
  • Wersja tekstowa
04.01.2022

Budżet PIP w Senacie

4 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022.

Jarosław Lesniewski, Zastępca GIP w trakcie posiedzenia Komisji
Budżet PIP prezentował Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Przypomniał, że w toku prac Sejmu nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, budżet PIP po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 10 mln 858 tys. zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich.

- Zmniejszenie to oznacza, iż w 2022 roku wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie jednostek rządowych i ze 130 planowanych nowych etatów może uda się nam zatrudnić maksymalnie 50 nowych osób. Powiedziałem „może”, gdyż wzrost wynagrodzeń o 4,4% przy inflacji na poziomie 7-8% na pewno nie rozwiąże problemów z naborem właściwej kadry do urzędu podkreślił Jarosław Leśniewski

Przedstawiciel PIP wniósł prośbę o próbę podjęcia działań w celu przywrócenia w części 12 budżetu państwa kwoty 10 mln 858 tys. zł, tj. do pierwotnej planowanej wysokości wydatków w kwocie 416 mln 448 tys. zł.

Przedstawiciele PIP w trakcie posiedzenia Komisji
W zdalnym posiedzeniu Komisji uczestniczyli także: Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów oraz Katarzyna Cichy, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów.