• RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2022

Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy

25 kwietnia 2022 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Państwowa Inspekcja Pracy wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, zorganizowała konferencję pt. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”.

1. PIP OIP Poznań - SAWO 2022
Konferencję rozpoczęto odczytaniem przez Jarosława Leśniewskiego Zastępcę Głównego Inspektora Pracy, listu Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Po powitaniu uczestników i zapoznaniu z założeniami konferencji przez dr inż. Daniela Podgórskiego Zastępcę Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowej Instytucji Badawczej, został odczytany przez Marcina Staneckiego Dyrektora Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, list Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

10. PIP OIP Poznań - SAWO 2022
Podczas konferencji zaproszeni prelegenci wygłosili referaty na temat identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wybrane czynniki szkodliwe i niebezpieczne, takie jak stres, hałas, wirusy – w tym także wirusa Sars-CoV-2. Tematyka konferencji obejmowała również problemy układu mięśniowo-szkieletowego, wynikające z wykonywania pracy zawodowej, a także profilaktyką z tym związaną, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. Zaproszeni prelegenci w sposób klarowny i przystępny podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, przybliżając uczestnikom konferencji problemy związane z czynnikami środowiska pracy na jakie jesteśmy narażeni podczas pracy zawodowej. Wśród prelegentów znaleźli się: Marcin Stanecki Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dr n. med. Grażyna Wośkowiak Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Marta Bem specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy, Marek Duszyński Kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Katarzyna Kucharczyk z Oddziału Higieny Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Dariusz Smoliński nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – oddział w Słupsku, mgr inż. Patrycja Łach z Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -Państwowego Instytutu Badawczego, Arkadiusz Majchrzak starszy inspektor pracy - główny specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz dr inż. Joanna Kamińska Zastępca Kierownika Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. 

5. PIP OIP Poznań - SAWO 2022