Przyjechałeś z Ukrainy? Też masz prawo do urlopu / Ви приїхали з України? У Вас теж є право на відпустку

Przyjechałeś z Ukrainy, szukasz pracy lub pracujesz w Polsce – przeczytaj nasze ulotki, wejdź na stronę internetową, obejrzyj porady wideo. To wszystko opracowaliśmy specjalnie w Twoim ojczystym języku.

 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi multimedialną działalność wspierającą obywateli Ukrainy przebywających obecnie w Polsce. Naszym celem jest pomoc w odnalezieniu się na polskim rynku pracy tym, których wojna wypędziła z domu rodzinnego. Dlatego nasz urząd po ukraińsku prowadzi w internecie informator Робота в Польщі/Praca w PolscePublikujemy w nim ważne informacje, jak pracować legalnie i bezpiecznie w naszym kraju.

Specjalnie dla naszych gości z Ukrainy opracowaliśmy dwujęzyczne wydawnictwo Pobyt i praca w Polsce - Informacje dla obywateli Ukrainy/Робота та побут у Польщі - Інформація для громадян України, zawierające odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z podjęciem legalnej pracy w Polsce.

Co ważne:

Pod pojęciem obywatela Ukrainy rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybył on na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. 

Na kanale YouTube, na oficjalnym profilu Państwowej Inspekcji Pracy „BHP na tak” rozpoczęliśmy publikację materiałów wideo w języku ukraińskim objaśniających zapisy zebrane w Kodeksie pracy. Zapraszamy do obejrzenia naszych porad. Pierwszy odcinek, jako że trwają wakacje, nosi tytuł Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego - Право на відпустку. Що варто знати?

olena
 

Ви приїхали з України, шукаєте роботу або вже працюєте в Польщі - прочитайте наші повідомлення, заходьте на наш сайт, дивіться наші відео-поради. Все це ми влаштували спеціально на Вашій рідній мові.

 

Державна інспекція праці пропонує мультімедійні засоби, які підтримують громадян України перебуваючих у Польщі. Наша мета - допомогти знайти себе на Польському ринку праці тим людям, яких війна вигнала з дому. Тому ми пропонуємо Вам україномовний довідник онлайн Робота в Польщі/Praca w Polsce.  У ньому Ви знайдете важливу інформацію, як легально та безпечно працювати у нашій країні.

Спeціально для наших гостей з України ми написали двомовний довідник Pobyt i praca w Polsce - Informacje dla obywateli Ukrainy/Робота та побут у Польщі - Інформація для громадян України, у якому можнa знайти відповіді на найважливіші питання пов'язані з легальним працевлаштуванням у Польщі.

Важливо:

Під терміном „громадянин України” розуміється також чоловік/жінка громадянина України, які не мають українського громадянства, якщо вони прибувають на територію Польщі з України у зв’язку з воєнними діями на території цієї країни.

На YouTube-каналі офіційного профілю Державної інспекції праці „BHP na tak” ми почали публікувати українською мовою відеоматеріали з роз’ясненням Права праці. Запрошуємо вас подивитися наші відео-поради. Перший епізод, оскільки тривають канікули, має назву Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego - Право на відпустку. Що варто знати?